NG | Dinozorlar Serisi: Buzdaki Dinozorlar 46:32
NG | Dinozorlar Serisi: Dinozorların Ölüm Tuzağı 47:20
NG | Dinozorlar Serisi: Jurassic Döneminin Uçan Yaratıkları 47:16
NG | Dinozorlar Serisi: Sıradısı Dinozorlar 46:56
NG | Dinozorlar Serisi: Evrim Dinozor Hindi 47:18