Tarihe Yakından Bakış Köln Katedrali Türkçe Dublaj Belgeseli

Tarihe Yakından Bakış Köln Katedrali

Tarihe Yakından Bakış Köln Katedrali Türkçe Dublaj Belgeseli Köln Almanya12. yüzyıldan itibaren Köln, Hıristiyan dünyasında;  Kudüs,  İstanbul ve Roma’nın ardından kutsal kent olarak ilan edilmiştir. Kente kutsallık kazandıran ise Köln Katedralidir. Bilindiği gibi Katedraller; piskoposlukların merkezi olup, kilise hiyerarşisi içinde idari bir organdır. Ayrıca, Piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Yukarıdan bakan ya da izleyen anlamında kullanılan piskopos sözcüğü Yunancada episkopos sözcüğünden gelmektedir. Piskopos, bazı Hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin  başpapazı  olup, fetva verme yetkisini sahip üst kademeden din adamıdır.

Köln AlmanyaRoma  başpiskoposu  Papa olarak adlandırılır ve Katolik Kilisesi’ndeki en yüksek makamın sahibidir.  İngiltere’deki Canterbury başpiskoposu  Anglikan  toplumunun sembolik lideridir. Avrupa´nın ve Dünya´nın en büyük katedrallerinden biri de Köln Katedrali´dir. Hıristiyanlığın Katolik mezhebi için açılmış en önemli ibadethanelerinden biridir. 1248 yılında temeli atılan katedral, tam 632 yıl sonra, 1880 yılında tamamlanabilmiştir. Kölner Dom olarak da adlandırılan Köln Katedrali, Gotik tarzda ve çift kulelidir. Elimdeki notlara bakarak, sizlere biraz da Gotik sanatından söz etmeliyim. Gotik kavramı sanatla ilgili bir kavram olmakla beraber, sanat anlayışı ve yazı şekli olarak da kullanılmaktadır.

Bu sanat, aynı zamanda Avrupa tarihinde oldukça ünlü olan Rönesans dönemini başlatan akım olup, ilk olarak mimaride kendini göstermiştir. Bu yeni mimari anlayışı, aynı anda, bütün Avrupa’da benimsenmiş ve hızla yayılmıştır. Gotik sanatı, uygulandığı ülkelerde, ülkelerin zevk ve isteklerine göre değişikliklere uğramıştır.  Öyle ki bu sanat İspanya’da özellikle Endülüs’te, Arap motifleriyle birleşmiş ve yeni bir tarz olan mudejar üslubu doğmuştur.

İngiltere’de Gotik sanatındaki değişmeler ise, sütunların çoğalması ve kubbe altı sütunlarında ortaya çıkan dikey üslup olarak kendini göstermiştir. Gotik sanatının özellikleri incelenecek olunursa, bu sanat tarzıyla gerçekleştirilen mimari yapıların en önemli özelliği, bu yapıların sivri olmasıdır. Özellikle Roma mimarisinde, kubbelerde sivri ve birbirlerini kesen kemerler oldukça fazla kullanılmıştır.

Böylelikle çatının yükü duvarlardan alınarak, fil ayaklarına ve kemerlere aktarılmıştır. Gotik Mimari yapılarında çok fazla sayıda pencere kullanılabilme olanağı doğmuştur.  Böylelikle duvarlara, vitray tekniğiyle çeşitli süslemeler yapılmıştır.  Vitray ve Cam, zamanla, gotik sanatının önemli karakteristik özelliklerinden biri olmayı başarmıştır. Çatılarda yer alan ve oku andıran kuleler de, bu sanattaki bir diğer önemli özelliği oluşturur. Gotik sanatı, kendisini daha çok dini yapılarda kendini göstermeyi başarmıştır. Bu yapılar ise, katedral ve kilise gibi dini yapılardır.

Tarihe Yakından Bakış Köln Katedrali Türkçe Dublaj Belgeseli

Gotik tarzı kullanarak yapılan bu tür yapılara en önemli örnekler ise, Paris’teki Notre Dame ile Milano ve Köln Katedralleridir. Gotik sanatı daha çok mimaride kullanılmakla birlikte zamanla resim, gündelik eşya, süs ve heykelcilikte de kendini göstermiştir. Gotik tarzındaki heykeller, daha çok kiliselerin duvarlarında kendilerinde yer edinmişlerdir.

Köln Almanya Gotik tarzda yapılan heykeller, Hıristiyanlığın ilk dönemlerindeki bir özelliği anımsatmaktadır. Sanatçılar gotik tarzıyla heykeller yaparken, inanç sahibi kişilere görsel bir hediye sunmayı ön planda tutmuşlardır. Unesco Kültür Mirası listesinde yer alan Köln Katedrali 7 000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuş olup, kulelerinin yüksekliği 157 metreyi bulmaktadır. 2005 yılında düzenlenen Dünya Katolik Gençleri Günü dolayısıyla Papa 16. Benedictus,  Köln´e gelip milyonlarca insana, Köln´ün Hıristiyan Dünyası için hala kutsal bir şehir olduğunu vurgulamıştır.

Köln AlmanyaBu kutsallıkta, yüzyıllardan bu yana, kemikleri bu katedralde olan Üç Kutsal Kral etkili olmuştur. İnternet ve rehberimizden edindiğimiz bilgilerin eşliğinde, nihayet Köln Katedrali’nin önündeki meydana ulaşmıştık. Ülkenin en çok turist çeken ve giriş ücretsiz olan Köln Katedrali’nin dışarıdan fotoğrafları çekildikten sonra içerisine yöneldik. Ancak ben hemen giremedim. Oya gibi işlenmiş giriş kapısında, Gotik Sanatı ve heykeltıraşlığının bütün hünerleri kendini göstermişti. Katedral giriş kapısı sanki Ortaçağın özeti gibiydi. Skolâstiğin taşa oyulmuş hikâyesi vardı kapılarında. Taşa oyulmuş bu hikâyede dünya ikiye ayrılmış adeta.

Bütün yönler burada Kudüs’ü gösterirken, cengâverlerin göğsüne rüşvet olarak cennet müjdesi ya da kandırmaya yönelik bir Latin haçı işlenmiş. Hapsedildikleri taşın içinden İsa ve Meryem, seyrediyor olup biteni. Işıkla, neşeyle, hayatla dolarak yeryüzüne yayılan, dünya gerçeğine yönelen Rönesans’ın ve Barok’un aksine, Gotik sanatın bütün irkilticiliği ve karanlık yüzüyle burun buruna geliyor insan.

Katedral içerisine girildiğinde de heykeller, vitraylar, dehlizler, kemerler ve koridorlar insanı şaşkına çeviriyor. Yapının içinde, çok değerli sanat eserleri bulunmaktadır. Bunların başında 1350 metrekarelik vitraylar gelmektedir. Bu vitrayların çoğunda İncil’den alınma hikâyeler betimlenmiştir. 25 Ağustos 2007 tarihinde katedralin güney cephesine 113 metrekarelik bir vitray pencere yapılmış. Bu muhteşem eser Alman sanatçı Gerhart Richter tarafından tasarlanmış.

Vitray, aynı büyüklükte 11 500 adet renkli parçalardan oluşmuş ve bilgisayar tarafından düzenlenmiş. Katedraldeki vitray pencerelerinin birinden süzülen baygın mor ışık döşeme üzerine eğik açı ile düşerken zaman diye bir kavram kalmıyor duygusuna kapılıyorsunuz. Işıkla birlikte taş canlanıyor. İrkiltici ve kasvetli olan ortam ihtişamla birleşiyor.  Katedral dışına çıkıldığında ise taştan ve camdan ibaret bir kütle olan katedral, hiçbir denge kırılmasına uğramadan, incelerek ve sivrilerek göklere doğru uzanıyor.

Sanki Tanrı’yı ve sonsuzluğu göklerde arıyor. Yerden kopuyor ve hayattan uzaklaşıyor. İnsanlara burada hiçliğini hissettiriyor.  Eziliyor, acizliğinizi kavrıyor, yokluğunuzu fark ediyorsunuz.  Dünyanın en büyük katedrali olan bu eseri korumak için Almanlar, devamlı olarak çalışan 70 kişilik bir ekip kurmuşlar. Bunlardan 36’sı heykeltıraş ve mermer ustası, 10’u vitray ustası, 6’sı idareci, diğerleri de çeşitli uzmanlardır. Köln Katedrali’nin her gece ışıldaklarla aydınlatılmakta olduğunu öğreniyoruz. Geceleri ayrı bir ruhani  hava katıyormuş Köln Kenti’ne…

 

Yorumlarda HTML etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>