Avcılar, Hayvan İç Güdüleri BBC – Vahşi Doğa 1 51:01
İz sürücüler, Hızlı Türler BBC 50:06
köpek balığı 52:07
Dinozorların Krallığı  Gezegeni (1) 49:50
BBC – Dinozorların Krallığı Gezegeni (2) 49:23
BBC – Dinozorların Krallığı Gezegeni (3) 49:18